Punkt paszportowy w Giżycku nie będzie likwidowany

            Śpieszymy poinformować wszystkich mieszkańców Giżycka i ościennych powiatów, że w wyniku interwencji Starosty Giżyckiego u Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Terenowy Punkt Paszportowy w Giżycku pozostaje w swojej dotychczasowej lokalizacji w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Giżycku. Pan Wojewoda uznał jednak argumenty przedstawione w piśmie Starosty Mirosława Drzażdżewskiego i zmienił tak niekorzystną dla nas decyzję. Rozważany jest natomiast projekt utworzenia dodatkowego punktu paszportowego w Kętrzynie.
             Z informacji jakie posiadamy punkt paszportowy w Giżycku obsługuje rocznie znacznie więcej klientów niż np. punkt w Bartoszycach. Potrzeba lokalizacji tej placówki w Giżycku nie wymaga więc dodatkowych argumentów.