Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie giżyckim w 2021 roku

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną COVID-19, działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji w Powiecie Giżyckim w 2021 r., będzie odbywać się w trybie zdalnym do odwołania.

Porady udzielane będą telefonicznie lub drogą elektroniczną według poniższego zestawienia.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE GIŻYCKIM w 2021 r.

I-punkt-pomocy-prawnej - godziny otwarciaII-punkt-pomocy-prawnej - godziny otwarcia

Szczegółowe informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania (2021 rok) znajduje się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: https://pcprgizycko.bip.gov.pl/zdalna-nieodplatna-pomoc-prawna/zdalna-nieodplatna-pomoc-prawna.html