Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza kolejne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłosił nabory wniosków (kliknij w link, aby przeczytać ogłoszenie):

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy dla organizacji pozarządowych lub podmiotów

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Termin: 01.06.2020 – 16.06.2020

informacja: Powiatowy Urząd Pracy