Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłosił nabory wniosków (kliknij w link, aby przeczytać ogłoszenie):

  1. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
  2. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy dla organizacji pozarządowych lub podmiotów
  3. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Termin: 11.05.2020 – 24.05.2020

informacja: Powiatowy Urząd Pracy