QUESTBOAT już wystartował!

Zapraszamy na codzienne rejsy po jeziorze Święcajty z miejscowości Ogonki (trasa questu wodnego pn. „Nad Świętym Jeziorem”).
Czas przepłynięcia questu wyznaczonego na jeziorze Święcajty wynosi 3 godziny i może nim płynąć jednocześnie 6 osób ze sternikiem.
Koszt trzygodzinnego questu wynosi 350 zł (w cenie sternik oraz koszt paliwa).
Istnieje możliwość całodziennego questowania – koszt 850 zł (w cenie sternik oraz koszt paliwa).
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. +48 728 821 575 – Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, e-mail: questboat2020@gmail.com

https://m.youtube.com/watch?v=gykr-1sK6Mc