Radarowy wyświetlacz prędkości i kamera na moście obrotowym

Dnia 28.02.20022 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku odebrał zadanie pn.: „Zakup radarowego wyświetlacza prędkości i kamery do monitoringu wizyjnego wraz z montażem”

Na moście obrotowym w Giżycku  zaczął funkcjonować radarowy wyświetlacz prędkości oraz szerokokątna kamera monitorująca obiekt wraz z dojazdami. Radar dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i wyświetla zmierzoną prędkość. Radar reaguje kolorem czerwonym na przekroczenie prędkości oraz kolorem zielonym na prawidłową prędkość.  Ponadto dokonuje on pomiaru natężenia ruchu z uwzględnieniem rodzajów pojazdów. Kamera zamontowana na wysięgniku umożliwia stały podgląd na most i jego otoczenie oraz automatycznie robi zdjęcia pojazdom ponadnormatywnym przejeżdżającym przez obiekt.

informacja: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

radar na moście obrotowymradar na moście obrotowym