Radosne Święta z Fundacją Biedronki

131 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Giżycku dostało świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasz Domu Pomocy Społecznej. Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze
i kosmetyki sięga 1,2 mln zł.

Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Spotkanie opłatkowe sprawiło wiele radości podopiecznym, na którym Św. Mikołaj rozdawał prezenty.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju, jednak najwięcej instytucji, które otrzymały paczki, znajduje się w województwie śląskim (19%). Z naszego województwa do programu dostało się 17 jednostek. Największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022 r.).

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku składa serdeczne podziękowania za paczki dla seniorów przekazane przez Fundację Biedronki w ramach programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki”. Na twarzach mieszkańców pojawiły się łzy wzruszenia i uśmiech nie schodził z twarzy. Każdy dar serca bowiem do serca trafia. Dziękujemy!

 

 

Źródło informacji: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku