Rajd po umocnieniach Giżyckiej Pozycji Polowej

1W dniach 9 – 10 października 2015 r. w ramach popularyzacji wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego powiatu giżyckiego, młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku oraz Gimnazjum Nr 40 w Kaliningradzie uczestniczyła w rajdzie rowerowym po umocnieniach Giżyckiej Pozycji Polowej.

Na ciekawej historycznie i krajoznawczo 100 km trasie biegnącej z Giżycka przez Kanał Kula – Szymonkę – Mioduńskie – Zielony Gaj – Ryn – Orło – Sterławki Wielkie – Grzybowo – Kronowo – Kamionki – Piękną Górę do Giżycka uczestnicy mogli zapoznać się pozostałościami umocnień pruskich z czasów I wojny światowej której działania w latach 1914 – 1915 w naszym rejonie miały dramatyczny i dynamiczny przebieg.
Rajdowi merytorycznie przewodzili dwaj znani i znakomici znawcy historii regionu Jan Sekta i Wojciech Prokopowicz, którzy na zakończenie pierwszego dnia rajdu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (dawniej ośrodek Zofiówka) poprowadzili prelekcje i przedstawili prezentacje nt. „Działania wojenne na terenie powiatu giżyckiego” oraz „Turystyka rowerowa jako forma spędzania wolnego czasu”. Dalszą część wieczoru cykliści spędzili przy ognisku.
Następnego dnia do wyruszających w stronę Giżycka turystów dołączyła 12 osobowa grupa podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – najnowszej placówki opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez samorząd Powiatu Giżyckiego.
Organizatorzy wyrażają szczególne podziękowania za pomoc w sprawnym przebiegu rajdu opiekunom grup, paniom: Marii Bielińskiej z I LO, Izabeli Zambrowskiej, Martynie Niebrzydowskiej i Marcie Hałendzie z MOS Giżycko, panu Leszkowi Bukowskiemu z ZSZ, Stowarzyszeniu na rzecz wspierania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych” SZANSA” za użyczenie rowerów grupie z Kaliningradu oraz kierownikowi Schroniska w Rynie, zastępcy dyrektora MBSW w Giżycku panu Zenonowi Oparowi.