Razem Przeciw Marnowaniu – sklepy Biedronka zapraszają Organizacje Pożytku Publicznego po odbiór żywności

Firma Jeronimo Martins Polska S. A. przypomina o możliwości odbierania przez Organizacje Pożytku Publicznego żywności ze sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym.

Sklepy Biedronka od 2016 roku rozwijają program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1894 sklepy Biedronka z całej Polski współpracowały z ponad 100 organizacjami pożytku publicznego. Tylko w 2019 r. przekazano ponad 9600 ton nadwyżek żywności, które trafiły do ok. 353 tys. potrzebujących. W okresie od 2016 r. Biedronka przekazała ponad 10 tys. ton żywności o łącznej wartości ponad 200 mln zł, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

Zgłoszenie do programu sieci Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności wymaga zgłoszenia – Organizacje Pożytku Publicznego powinny wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Jak nie marnować jedzenia? – https://www.biedronka.pl/pl/razem-przeciw-marnowaniu