Realizacja projektu GOAL i uroczysta Gala

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej ograniczeniami z powodu pandemii, nauczyciele i uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku mogli doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania projekt GOAL – „Google oferuje aplikacje do lekcji” realizowany w ramach programu ERASMUS + od 01.09.2018r. Akcja 2 Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk.

Ostatnie wydarzenia projektowe obejmowały wizytę szkoły partnerskiej ze Słowacji w dniach 7-11 czerwca 2021 r. w Giżycku. Słowacy jako jedyni mogli przyjechać do naszej szkoły w celu realizacji mobilności. Pozostałe kraje partnerskie Turcja, Włochy, Francja i Irlandia Północna dołączyły oglądając przekaz na żywo i biorąc udział w działaniach wirtualnych.

Nauczyciele i uczniowie w międzynarodowym składzie wdrożyli aplikację Google Blogger na lekcji i warsztatach języka angielskiego ucząc się tworzyć i edytować blogi oraz rozwijając umiejętności pisania i mówienia w języku obcym oraz wiedzę techniczną.

Innowacyjnym elementem mobilności była wizyta w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie odbyła się prezentacja Startupu Visus VR dotycząca zastosowania gogli VR w branży szkoleniowej. Wirtualna rzeczywistość przedstawiona za pomocą trójwymiarowej grafiki komputerowej skutecznie zaangażowała uczestników i przyczyniła się do wzrostu motywacji do nauki w szkole i przyszłej pracy zawodowej.

Wszystkie działania projektowe zostały rozpowszechnione podczas wydarzenia finałowego na Gali z udziałem władz miejskich i powiatowych, dyrektorów szkół, uczniów i innych zaproszonych gości w dniu 10 czerwca br. w Ekomarinie w Giżycku. Nauczyciele i młodzież II LO podsumowali pracę nad projektem i zaprezentowali, jak wykorzystać aplikacje Google na lekcjach, aby uatrakcyjnić i podnieść jakość edukacji poprzez zabawę i wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości.

Aktywności integracyjno-edukacyjne uczestników pomiędzy działaniami wzmocniły wymiar kulturowy działań projektowych, a zajęcia w plenerze pomogły w nawiązaniu relacji społecznych, przełamywaniu barier językowych i stereotypów.

Jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie koniec roku szkolnego i czy uda nam się gładko zakończyć projekt działaniami na Martynice na koniec czerwca 2021 roku, gdzie czekają nas nowe wyzwania i kolejne aplikacje do wdrożenia.

Projekt „Google oferuje aplikacje do lekcji” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

 

 

Źródło informacji: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku