Realizacja zadania „Nie daj się stresowi. Otwórz drzwi i wyjdź”

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” zaprasza chętnych do uczestnictwa w zadaniu mającym na celu wsparcie zdrowia psychicznego uczestników. Przewidziane są dwa spotkania terapeutyczne tańcem i ruchem oraz jednodniowy wyjazd  rekreacyjno-turystyczny z udziałem przewodnika na trasie Kętrzyn – Reszel – Święta Lipka, wraz ze zwiedzaniem. Terminy realizacji poszczególnych wydarzeń zostaną ustalone z uczestnikami. Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału, szczególnie osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi, chronicznym stresem, opiekunów osób niepełnosprawnych. Telefon do kontaktu: 794 301 066.

Zadanie pn. „Nie daj się stresowi. Otwórz drzwi i wyjdź” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.