„Recycle Think Forward” – wymiana młodzieży w Turcji

Od 13 do 22 września br. pięcioosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu uczestniczyła w wymianie młodzieży w miejscowości Bursa w Turcji. W wymianie uczestniczyli także młodzi ludzie z Rumunii, Hiszpanii, Słowacji i oczywiście Turcji. Tematem wymiany, zorganizowanej w ramach programu „Młodzież w działaniu”, był recykling.

 

Wspólne dyskusje na temat tego zagadnienia i działania podjęte w celu ochrony środowiska takie jak: zbiórka śmieci, plastikowych nakrętek, wykonywanie budek dla ptaków, sprzyjały zwiększeniu świadomości i wiedzy o tych ważnych współcześnie problemach.

Z kolei wspólnie spędzane wieczory, podczas których uczestnicy wymiany prezentowali informacje o swoim kraju, pozwoliły poznać kulturę, tradycję i najważniejsze momenty historii Turcji, Słowacji, Rumunii i Hiszpanii. Bliższe poznanie Turcji, jej atmosfery i „urody” było możliwe dzięki wycieczkom po Bursie, do Trilye i Iznika. Udział w projekcie  „Recycle Think Forward” był niezapomniana przygodą, która dostarczyła wiele wrażeń, doświadczeń i nowych znajomości, wszak podróże kształcą.

Anna Czernel (opiekun grupy polskiej)

 

Fot. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku