Regionalne Forum Hotelarstwa i Gastronomii w Ełku

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 9 marca 2013 r. zorganizowała Regionalne Forum Hotelarstwa i Gastronomii w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.

 

 

Wzięli w nim udział: zastępca Starosty miasta Ełk, zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z Giżycka, przedstawiciele Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku, dyrektorzy oraz nauczyciele wraz z uczniami szkół średnich z Ełku i Giżycka o profilach gastronomicznym i hotelarskim.

Program forum obejmował wystąpienie rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku oraz referaty na temat znaczenia rozwoju hotelarstwa i gastronomii w województwie warmińsko-mazurskim wygłoszone przez prof. dr hab. Aleksandra Kiryluk, dr Kazimierza Niewiadomskiego, dr Bożennę Maksimowską oraz mgr Honoratę Husiatyńską. Podczas wystąpień wskazano na silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki, a co za tym idzie – hotelarstwa i gastronomii w naszym województwie. Podkreślano walory przyrodnicze Warmii i Mazur, brak przemysłu, dużą bazę noclegową i położenie przygraniczne pozwalające wykorzystywać turystykę jako jeden z podstawowych czynników konkurencyjności województwa.

W trakcie forum odbył się konkurs wiedzy o hotelarstwie i gastronomii, w którym wzięły udział  cztery uczennice klas czwartych uczące się zawodu technik hotelarstwa –  z Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Nasze dziewczyny okazały się równie dobre, co koleżanki i koledzy z Ełku. Monika Caban zajęła II miejsce, a Aleksandra Kamińska – IV. Laureaci otrzymali nagrody. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Diana Kopaczewska, nauczyciel przedmiotów zawodowych  hotelarskich.

 

 

Tekst i fotografie: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku