Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2016”!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8.500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym oraz instrukcję jego wypełniania znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Konkurs realizowany jest we współpracy z czterema Partnerami – lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które promują konkurs i udzielają informacji w swoich regionach. Dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/30 U
e-mail: iwona@stopa.org.pl
tel: 608 305 766