Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na seminarium informacyjne

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku zaprasza na BEZPŁATNE seminarium informacyjne „Ostatnie dotacje na oddolne inicjatywy edukacyjne – czyli jak poprawnie napisać projekt do działania 9.5”, które odbędzie się 18 września 2013 r. w Ełku przy ul. Małeckich 3 w sali 36.

 

Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników m.in. z:
•    zasadami aplikowania do konkursu,
•    zasadami oddolności inicjatyw lokalnych,
•    budową matrycy logicznej projektu,
•    przygotowaniem budżetu i harmonogramu programu,
•    zasadami zakupów środków trwałych,
•    rozliczeniami ryczałtowymi projektów do 100.000 zł.

Aby wziąć udział w seminarium należy pobrać formularz zgłoszeniowy z strony www.elk.roEFS.pl i przesłać na adres mailowy: info_elk@roefs.pl  do dnia 17 września 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać w:
Regionalnym Ośrodku
Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Małeckich 3, lokal 1
tel. 87 307 03 28 lub 536 39 37 55
e-mail: info_elk@roEFS.pl
www.elk.roEFS.pl

 

——————————————————————————————————————— 

UWAGA!
Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 3 października 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dokumentach programowych na stronie internetowej: www.efs.warmia.mazury.pl