Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku w II kwartale 2013 roku. 

 

Harmonogram szkoleń    [pobierz]

Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

  • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
  • organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS
  • szkoły (w tym szkoły wyższe)
  • jednostki naukowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka)
  • ośrodki doradztwa rolniczego
  • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.elk.roEFS.pl