Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku w IV kwartale 2013 roku. 

 

 

1 października 2013 r. w godz. 8:30 – 16:00
Szkolenie: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach w ramach PO KL
Wykładowca: Krystyna Łukaszuk
Miejsce: Ełk, ul. Małeckich 3, sala 36

16 października 2013 r. w godz. 9:00 – 16:15
Szkolenie: Prawo zamówień publicznych dla średniozaawansowanych
Wykładowca: Mirosław Koczwara
Miejsce: Ełk, ul. Małeckich 3, sala 36

21 października 2013 r. w godz. 8:30 – 16:00
Szkolenie: Księgowość w projektach dofinansowanych w ramach POKL
Wykładowca: Katarzyna Książczak
Miejsce: Ełk, ul. Małeckich 3, sala 36

26 listopada 2013 r. w godz. 8:30 – 16:00
Szkolenie: Kontrola projektów oraz nieprawidłowości w projektach dofinansowywanych w ramach PO KL
Wykładowca: Krystyna Łukaszuk
Miejsce: Ełk, ul. Małeckich 3, sala 36

Programy szkoleń, formularze zgłoszeń i regulaminy rekrutacji na stronie internetowej: www.elk.roEFS.pl

 

Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

  • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
  • organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS
  • szkoły (w tym szkoły wyższe)
  • jednostki naukowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka)
  • ośrodki doradztwa rolniczego
  • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.