Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na szkolenia

Regionalny Ośrodek EFS w Ełku prowadzi obecnie rekrutację na następujące bezpłatne szkolenia:

11 września 2012 r.
„Zasady angażowania personelu w projektach realizowanych w ramach PO KL – WARSZTAT” (trener Krystyna Łukaszuk)

13 września 2012 r.
„Jak przygotować projekt z inicjatyw oddolnych? – logika projektowa, kryteria dostępu” (trener Adam Puza)

18 września 2012 r.
„Zasady kontroli projektów oraz nieprawidłowości występujące w projektach dofinansowywanych w ramach PO KL” (trener Krystyna Łukaszuk)
 
Szkolenia odbędą się w Ełku przy ul. Małeckich 3 w sali nr 36.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń (program, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, oświadczenie) dostępne są na stronie Ośrodka – www.elk.roefs.pl  w zakładce „Szkolenia”.

Równocześnie zwracamy się do Państwa z propozycją uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z następujących zagadnień w IV kw. 2012r.:
– Pomoc Publiczna w projektach POKL
– Procedury Księgowe w projektach POKL

Kontakt:
Regionalny Ośrodek EFS w Ełku
19-300 Ełk, ul. Małeckich 3, lokal 1
tel. (87) 307 03 28
kom. 536 39 37 55
e-mail:  szkolenia_elk@roefs.pl
www.elk.roEFS.pl

 

Źródło informacji: www.elk.roEFS.pl