Regionalny Program Operacyjny – spotkanie informacyjne

15 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku obyło się spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Konferencję otworzył Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki. Następnie przedstawiciele jednostek wdrażających środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 przedstawili uczestnikom informacje dotyczące możliwości pozyskania środków, sposobu składania wniosków, najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców itp.

Informacji udzielali: przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie S.A. oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Wśród zainteresowanych możliwościami pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 znaleźli się przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z Giżycka i okolic.

Prezentacja 15.03.18 DO POBRANIA