Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 wspiera Wielkie Jeziora Mazurskie

dsc08956 - KopiaGustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa podpisali 29 października 2015 r. porozumienie z przedstawicielami samorządów, członkami stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Członkiem tego Stowarzyszenia jest również Powiat Giżycki. Tym samym w ramach Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego zostały zabezpieczone fundusze na realizację przedsięwzięć wpisanych w plan „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.

Wspomniane porozumienie dotyczy m.in. finansowania wybranych projektów w trybie pozakonkursowym oraz zastosowania preferencji przy wyborze projektów w trybie konkursowym.

W trybie pozakonkursowym planowane są następujące przedsięwzięcia:

  1. Mazurska Pętla Rowerowa,
  2. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich,
  3. MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej,
  4. 7 cudów Mazur,
  5. Promocja gospodarcza Mazur poprzez zintegrowane działania przedsiębiorców turystycznych w ramach regionalnego systemu Mazurskich Kart Turystycznych Sailpass wraz z serwisem rezerwacyjno – sprzedażowym.

Natomiast preferencje w wyborze projektów w trybie konkursowym otrzymają:

  1. Cyfrowe Mazury,
  2. Mazurskie Centra Ekologii, Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego,
  3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi,w szczególności przenoszonymi przez kleszcze, na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz podniesienie standardów leczenia chorób zakaźnych poprzez rozbudowę Oddziałów Zakaźnych Szpitali Powiatowych w Giżycku oraz w Piszu w celu poprawy warunków leczenia pacjentów z terenu Wielkich Jezior Mazurskich i całego województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  4. Mazurska Szkoła pod żaglami.

Oznacza to, że obszary skupione wokół Wielkich Jezior Mazurskich będą rozwijały swój potencjał resortów turystycznych w oparciu o nowoczesną ofertę dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynoszą 61,3 mln euro.

W imieniu stowarzyszenia porozumienie podpisali: Piotr Jakubowski – przewodniczący zarządu, burmistrz miasta i gminy Mikołajki oraz Otolia Siemieniec – skarbnik, burmistrz Mrągowa. W spotkaniu brali także udział przedstawiciele lokalnych samorządów: Józef Karpiński – burmistrz Rynu, Leszek Gryciuk – zastępca burmistrza Orzysza,  Andrzej Nowicki – starosta piski oraz Wojciech Iwaszkiewicz – burmistrz Giżycka.

Członkami stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest 14 samorządów województwa warmińsko-mazurskiego: gmina miejska Giżycko, gmina Giżycko, gmina Miłki, gmina Ryn, gmina Orzysz, gmina Pisz, gmina Węgorzewo, gmina Miasto Mrągowo, gmina Mikołajki, powiat giżycki, gmina Mrągowo, gmina Pozezdrze, gmina Ruciane-Nida, powiat piski.

źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rpo.warmia.mazury.pl

dsc08956