Rejestracja pojazdów – Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego przypomina ….

Właściciele pojazdów zakupionych w 2021 roku mają obowiązek zgłoszenia o nabyciu/zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia/zbycia pojazdu.
Właściciele pojazdów zakupionych w 2020 roku mają obowiązek zgłoszenia o nabyciu/zbyciu pojazdu w terminie 180 dni od daty nabycia/zbycia pojazdu.
Adekwatnie do w/w terminów stosuje się obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzonych z terytorium państw członków Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów prosimy o przesłanie poprzez epuap, listownie (zawiadomienie o zbyciu/ nabyciu pojazdu + ksero umowy kupna/sprzedaży) lub przez umieszczenie w skrzynce Starostwa przed urzędem.

Rejestracja pojazdów po uprzednim umówieniu telefonicznym w godz. 8:00 – 14:30.
Sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami prowadzone są na bieżąco, przyjęcie klientów bez umówienia w godz. 8:00 – 14:00.