Rekonstruktorzy Gwardii Boyen w SOSW

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wizyty Rekonstruktorów Gwardii Boyen w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym: „Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. 

Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną.
Cykl działań związanych z obchodami Święta Niepodległości w naszej szkole rozpoczęliśmy 7 listopada 2019 roku. O godzinie 9:00 odwiedzili nas zaproszeni przez panią Alicję Śmierską – nauczyciela historii i WOS-u Rekonstruktorzy Gwardii Boyen, którzy w ciekawy sposób przedstawili drogę Ojczyzny do WOLNOŚCI. Omówili również uzbrojenie, którym posługiwano się w tamtym okresie. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się niektórym eksponatom. Oczywiście jak zawsze ożywiło to całą społeczność uczniowską – bez względu na płeć”.