Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2022

Informujemy, że w terminie 7-11 lutego 2022 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (FPS) to:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy);
  • wsparcie pomostowe finansowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o wsparcie. Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce dokumenty.

ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 zł

Poziom wykorzystania alokacji – dotychczasowa kontraktacja po zakończonych rundach konkursowych: 2 712 000 zł (87,6% alokacji).

Kwota dotacji pozostająca do rozdysponowania na tworzenie miejsc pracy: 384.000 zł

WAŻNE INFORMACJE:

Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach projektu OWES pozytywnie ukończyły ścieżkę wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa, zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę kluczowego lub doradcę biznesowego.

 

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty (Dokumenty projektowe: Rekrutacja).

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html