Relacja ze szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej

dscf1417W dniach 24-26 października 2016 r. odbyły się cztery szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W dniach 24 i 25 października br. spotkania odbyły się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie, natomiast w dniu 26 października br. dwa spotkania odbyły się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

Szkolenia prowadzone były przez ratownika medycznego i dwie pielęgniarki. Uczestnicy WTZ oraz uczniowie SOSW zostali zapoznani z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi u dorosłych (jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak wykonać reanimację), jak udzielić pierwszej pomocy noworodkom i niemowlętom (w wypadku zadławienia), oraz jak udzielić pomocy w przypadkach m.in. krwotoków z nosa, użądleń przez owady, lekkich ran, oparzeń, pogryzień. Uczestnicy WTZ oraz uczniowie SOSW mogli też wykonywać ćwiczenia na fantomie pod nadzorem ratownika medycznego. Otrzymali również materiały pomocnicze z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Fot. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

Zadanie pn. „Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.