Relacja z Targów Aktywizacji Zawodowej

19 października br. w Giżycku odbyły się Targi Aktywizacji Zawodowej zorganizowane przez miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery OHP we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Zespołem Szkół Zawodowych w Giżycku. Inicjatywa została zrealizowana już po raz piąty, w tym od dwóch lat w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Honorowy patronat nad Targami objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Giżycki Wacław Strażewicz oraz Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele władz samorządowych oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie Marek Obrębski, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili potrzebę wspierania młodych osób w aktywizacji społeczno-zawodowej, a także podkreślali wagę działalności jednostki OHP, jako instytucji ułatwiającej młodzieży przejście z roli ucznia w rolę pracownika. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia, jak co roku, była pomoc młodym ludziom w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, przedstawienie możliwości zdobycia kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych oraz ułatwienie młodzieży nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy. W wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób, w tym młodzież ucząca się, absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Giżycka i powiatu giżyckiego oraz inni zainteresowani problematyką rynku pracy. Podczas targów udzielano konsultacji indywidualnych z ekspertami: m. in. doradcami zawodowymi, pośrednikami i inspektorami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego, inspektorami ZUS oraz doradcą EURES. Odbyły się również warsztaty edukacyjno-zawodowe pt. „Zawody przyszłości”, prowadzone przez doradcę zawodowego MCK w Kętrzynie oraz spotkanie informacyjne ze specjalistą z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie nt. prawa pracy. Przy stoiskach szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych można było skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych, takich jak manicure czy masaż, a także zobaczyć efekty pracy uczniów oraz szczegółowo dowiedzieć się jak przebiega nauka w wybranym zawodzie. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostały zaproszone również instytucje rynku pracy, firmy szkoleniowe oraz agencje zatrudnienia, które poszukują pracowników, świadczą usługi edukacyjne i doradcze, itp. Targi stanowiły okazję dla pracodawców do zaprezentowania prowadzonej działalności, przedstawienia wolnych miejsc pracy oraz wymagań stawianych potencjalnym kandydatom. Jednostki OHP, agencje zatrudnienia oraz obecni na targach przedsiębiorcy informowali młodych ludzi o możliwości skorzystania z następujących ofert pracy z branż takich jak: transport, produkcja, handel, inwestycje, budowlana, gastronomiczna, kosmetyczna oraz turystyczna. Odbiorcy inicjatywy byli zainteresowani również pracą w służbach mundurowych – policja, straż graniczna, wojsko.

Autorki tekstu: Marta Buczyńska doradca zawodowy, Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy MCK Giżycko
Autor zdjęć: Łukasz Żebrowski doradca zawodowy MCK Kętrzyn

fot-1Otwarcie Targów Aktywizacji Zawodowej pod hasłem „Prosta droga do kariery”

fot-2Targi Aktywizacji Zawodowej w Giżycku odwiedziło ok. 600 gości

Prezentacja oferowanych usług przez instytucje szkolne oraz rynku pracy

fot-4Warsztaty z doradztwa zawodowego