Relacja Wojciecha Wiśniewskiego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją Wojciecha Wiśniewskiego, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, stypendysty Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci, z jego udziału w Warsztatach Matematycznych i Wielodyscyplinarnym Obozie Naukowym.

„Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci od ponad 30 lat pomaga najzdolniejszej młodzieży w Polsce. Co roku do biura Funduszu trafia kilka tysięcy wniosków, a tylko około 500 listów, opisujących najciekawiej rozwijane pasje naukowe i artystyczne, kwalifikuje uczestników do brania udziału w warsztatach, seminariach i obozach naukowych. Jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku zakwalifikowałem się do grona młodych naukowców, ludzi ciekawych świata, którzy uwielbiają zgłębiać swoją wiedzę nie tylko dzięki książkom. W bieżącym roku szkolnym wziąłem udział m. in. w Warsztatach Matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 14-17 kwietnia 2016 r dla 40 matematyków oraz w corocznym i największym wydarzeniu organizowanym przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – Wielodyscyplinarnym Obozie Naukowym w Serocku (28 kwietnia – 8 maja 2016) dla około 80 młodych naukowców. Jestem również w trakcie załatwiania formalności mojego stażu badawczego w Polskiej Akademii Nauk. Od trzech lat starałem się o członkostwo w KFnrD, jednak mimo dużych sukcesów nie byłem przyjmowany. Zmieniłem sposób swojej pracy. Fundusz przyznaje również stypendia celowe. W tym roku sfinansowano mi zakup zestawu Lego Mindstorms, który służy do budowania, a następnie programowania m. in. robotów. Na takim sprzęcie pracuje wiele uczelni wyższych w Polsce.

W czasie wszystkich „Funduszowych” wydarzeń, w których biorę udział, poznaję niesamowitych ludzi z całego kraju, ponieważ wspaniała atmosfera, która tam panuje, bardzo sprzyja integracji. Zawieram nowe znajomości i przyjaźnie nie tylko z moimi rówieśnikami, ale również ze środowiskiem naukowym. Giżycko jest odległe od dużych, dobrze wyposażonych ośrodków naukowych, dlatego też stale wymieniam się cennym doświadczeniem z innymi uczestnikami programu pomocy wybitnie zdolnym. Krajowy Fundusz na rzecz dzieci dba nie tylko o rozwój w dziedzinach, którymi zajmują się uczestnicy. W czasie warsztatów na UJ w Krakowie, mieliśmy okazję obejrzeć fantastyczny spektakl „Król Ubu”. Język czeski oraz perski dzięki obozowi naukowemu nie są mi już obce.

Moim marzeniem jest, aby w przyszłości pracować zawodowo w laboratorium i zajmować się nauką, dlatego też brałem udział w serii zajęć, które nauczyły mnie w jaki sposób czytać i pisać prawdziwe publikacje naukowe. Podczas pobytu w Serocku szczególnie podobały mi się warsztaty interdyscyplinarne projektowania i druku w 3D oraz warsztaty fizyczne „Budujemy magnetometr”, w czasie których byłem w stanie wyznaczać np. siły oddziaływujące między magnesem a plastelinową kulką (siły rzędu mniejszych od mikroniutonów). Nie miałem żadnych problemów z robieniem doświadczeń naukowych oraz zgłębianiem się nad bardzo ciekawymi zagadnieniami, dotyczącymi magnetyzmu, gdyż Pani Ewa Kulas (nauczyciel fizyki) bardzo dobrze przygotowała mnie nie tylko od strony praktycznej do robienia takich doświadczeń, ale również spotyka się ze mną regularnie, aby pomagać mi poznawać fizykę od strony teoretycznej. Pani Kulas zawsze zna odpowiedź na moje pytania i wątpliwości. Należy pamiętać, że matematyka jest „siostrą” fizyki, dlatego również jestem bardzo wdzięczny Pani Irenie Piotrowskiej (nauczyciel matematyki) za pomoc oraz czas, który mi poświęca. W świecie nauki bardzo ważnym problemem są bariery językowe. Serdecznie dziękuję Pani Ewie Orczyc-Musiałek (nauczyciel języka rosyjskiego), która spotyka się ze mną dodatkowo, w celu nauki języka naszych sąsiadów.  Zachęcam wszystkich uczniów, którzy w czerwcu opuszczą swoje gimnazja do podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym, w szkole, w której nauczyciele pomogą Wam odnieść sukces!”