Relacja z I Konferencji Pracodawców i Nauczycieli

19 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbyła się I Konferencja Pracodawców i Nauczycieli zorganizowana we współpracy z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców. Uczestniczyli w niej pracodawcy współpracujący z Zespołem Szkół Zawodowych, kształcący uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 podczas praktycznej nauki zawodu oraz uczniów Technikum Nr 3 w ramach praktyk zawodowych.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Halina Rommel przedstawiła zmiany systemowe, jakie zachodzą w szkolnictwie zawodowym od nowego roku szkolnego, zmiany  dotyczące kwalifikacji wchodzących w skład poszczególnych zawodów. Mówiła również o konieczności zmian w programach szkolnych wynikających z przyjętej podstawy programowej opartej na efektach kształcenia.

Następnie Pani Grażyna Pelc z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców zabrała głos wyjaśniając zakres niewielkich zmian w egzaminach czeladniczych oraz mówiąc o nowej możliwości dołączania do świadectwa czeladniczego suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Europass-Suplement. Dotychczas suplementy takie otrzymywać mogli absolwenci, którzy składali egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zmiana ustawy o rzemiośle umożliwia wydawanie tego dokumentu, ułatwiającego poruszanie się po europejskich rynkach pracy także absolwentom ze zdanym egzaminem czeladniczym.

Po wystąpieniach, przy słodkim poczęstunku, uczestnicy spotkania  podjęli ożywioną dyskusję dotyczącą kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, doświadczenia i praktycznych rozwiązań, a także losów absolwentów szkół zawodowych, konieczności współpracy oraz wzmacnianiu wizerunku szkolnictwa zawodowego i wyboru ścieżki edukacyjnej przez młodzież kończącą gimnazjum.

Źródło informacji: Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku
Fot. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku