Relacja z III Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie

06Już po raz trzeci, podczas Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego województwa warmińsko-mazurskiego, kilkadziesiąt osób związanych zawodowo i społecznie z działalnością ciał dialogu dyskutowało o tym, jak skuteczniej działać. Osią spotkania był dialog obywatelski. Po raz pierwszy w spotkaniu udział wzięły przedstawicielki Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego – pani Teresa Piątek, Przewodnicząca Powiatowej Rady DPPPG, Prezes Fundacji Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt w Rynie oraz Kamila Gaińska-Wójcik, członkini Powiatowej Rady DPPPG, pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Forum zorganizowało Stowarzyszenie ESWIP oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na początku Pani Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa, Współprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Panem Arkadiuszem Jachimowiczem – przewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawili własne przemyślenia dotyczące funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego w województwie.

Następnie prof. UWM dr hab. Krzysztof Gładkowski wygłosił referat dotyczący dialogu w życiu publicznym na przykładzie m.in. prac ks. prof. Józefa Tisznera. Było to inne, świeże spojrzenie. Naukowe podejście do stanu dialogu obywatelskiego pozwoliło uczestnikom „zatrzymać się” i przeprowadzić analizę nad dzisiejszym funkcjonowaniem naszego sektora.

Kolejne równie ważne wystąpienie Pani Doroty Piechowicz-Witoń, członkini krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczącej opolskiej RDPP, Naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, dotyczyło tematyki związanej z radą działalności pożytku publicznego na poziomie krajowym i lokalnym. Jak działać skutecznie? Prelekcja ciekawa, dynamiczna i pokazująca dobre praktyki spoza naszego województwa.

Po krótkiej przerwie uczestnicy forum wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych:
Konsultacje z Radami Działalności Pożytku Publicznego – jakie są powinności samorządów?, których moderatorką byłą Pani Beata Wachniewska-Mazurek, Współprzewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
oraz
Co znaczy efektywnie działająca RDPP? – moderatorką dyskusji była  Pani Dorota Piechowicz-Witoń – łącząca doświadczenia z pracy w radzie krajowej i miejskiej.
Dyskusje były owocne, zaangażowane i trwały znacznie dłużej niż zaplanowany czas.

Niestety w ramach forum zabrakło ważnego wystąpienia Pana Piotra Żuchowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Współprzewodniczącego Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o roli rad działalności pożytku publicznego w strukturze samorządów. Sprawy osobiste uniemożliwiły mu udział w Forum.

Źródło informacji: https://rowop.pl/artykuly/189/iii-forum-rad-dzialalnosci-pozytku-publicznego-juz.html

Fot. 01-07 – Stowarzyszenie ESWIP
Fot. 08-10 – Starostwo Powiatowe w Giżycku