Relacja z IV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka Dźwięków”

Zapraszamy do obejrzenia relacji z IV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka Dźwięków”, w tym roku zorganizowanego w formie zdalnej. W przeglądzie wzięło udział 9 zespołów muzycznych z ośrodków województwa warmińsko-mazurskiego między innymi : SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy w Kruzach, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Biskupcu, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mikołajkach, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku.
Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku.
Patronat Honorowy objął: Pan Krzysztof Michałkiewicz Prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Patronaty medialne objęli: Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Giżycku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ze środków PFRON.
Organizatorzy dziękują wszystkim za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu przeglądu.
W celu odtworzenia relacji należy kliknąć w poniższy link. Strona jest interaktywna – po odtworzeniu animacji należy kliknąć na głowę postaci, po czym odtworzy się nagranie, można również kliknąć na loga na scenie oraz na tablicę .
informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku
zdjęcie - fabryka dźwięków