Relacja z otwarcia wystawy

W dniu 14.01.2020 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku miała miejsce uroczysta inauguracja wystawy pt. „Agresja sowiecka 17.09.1939 r. Polska północno-wschodnia” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku.

Wszystkich przybyłych gości, m.in. Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego – Starostę Giżyckiego,  Cezarego  Piórkowskiego – zastępcę Burmistrza oraz prelegentów OBEN IPN w Białymstoku przywitali Pani Dyrektor ZDZ Beata Żmijewska i koordynator wystawy Andrzej Arian.

Wykład naukowy na temat „Agresji sowieckiej i okupacji wschodnich terenów II Rzeczypospolitej 17.09.1939 r.” wygłosił Pan Waldemar Tyszuk – starszy inspektor OBEN IPN w Białymstoku. Natomiast Pan inspektor Radosław Wnorowski omówił propagandę sowiecką i jej wpływ na kształtowanie świadomości mieszkańców Kresów Wschodnich.

Następnie  dobyła się dyskusja, po której wszyscy zebrani zapoznali się z materiałami prezentowanymi na wystawie.

Koordynator wystawy – mgr Andrzej Arian