Relacja z pierwszej wycieczki ornitologicznej

1 października br. odbyła się pierwsza wycieczka ornitologiczna w ramach realizacji zadania przez Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody pt. „Swego nie znacie, czyli mieszkańcy Mazur w najcenniejszych przyrodniczych obszarach regionu”, finansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego.
W trakcie spaceru można było zaobserwować i usłyszeć wiele gatunków ptaków m.in.: dzięcioły czarne, dzięcioły duże, kowaliki, bogatki, modraszki, sosnówki, sikory ubogie, kosy, mysikróliki, kokoszki, łabędzie nieme, krzyżówki, krakwy, trznadle, myszołowy. Można było zobaczyć dziuple dzięcioła czarnego i dzięcioła średniego. Atrakcją była obserwacja z bliska dzięcioła czarnego w trakcie wykuwania dziupli. Cieszy nas duże zainteresowanie uczestnictwem w wycieczce ornitologicznej. Zapraszamy na kolejne wyprawy.

 

Źródło informacji: Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody
Autorem zdjęcia grupowego jest Przemysław Zajęcki