Relacja z Targów Pracy i Kariery

5 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku odbyły się już po raz trzeci Targi Pracy i Kariery pn. „Uczymy się przez doświadczenie” pod Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Starosty Giżyckiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

UCZYMY SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE – TARGI PRACY I KARIERY W GIŻYCKU

5 czerwca br. Punkt Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, wzorem lat ubiegłych po raz trzeci zorganizowali w Giżycku imprezę edukacyjną cieszącą się zainteresowaniem lokalnej młodzieży. Targi Pracy i Kariery „Uczymy się przez doświadczenie”, nad którymi honorowy patronat objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Starosta Giżycki odbyły się w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Pan Marek Obrębski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Pan Mateusz Starus – Asystent Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych, opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorzy szkół.

Tegorocznym partnerem organizatorów targów był Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, który włączył się w przygotowanie imprezy oraz udostępnił odwiedzającym pozyskane przez siebie miejsca zatrudnienia. Ogółem młodzież miała możliwość skorzystania ze 136 ofert pracy z branż: produkcyjnej, handlowej, administracyjnej, inwestycyjnej, kosmetycznej, budowlanej, gastronomicznej,  turystycznej oraz służb mundurowych oferowanych przez jednostki OHP, agencje zatrudnienia, instytucje pozarządowe oraz obecnych na targach przedsiębiorców.

Targi Pracy i Kariery zostały przygotowane z myślą o młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy oraz uczącej się, dokonującej ważnych wyborów edukacyjnych. W związku z tym, wystawcami były także szkoły ponadgimnazjalne, policealne, a także uczelnie wyższe oraz instytucje wspierające młodych ludzi w planowaniu kariery zawodowej. Prezentowały one swoje oferty w ciekawej formie, zachęcając uczestników inicjatywy do wyboru nowych kierunków kształcenia, a także różnorodnej aktywności zawodowej, w tym możliwości odbycia atrakcyjnych praktyk na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. Swoją ofertę przedstawił również Środowiskowy Hufiec Pracy w Giżycku, prowadząc rekrutację do gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Każdy odwiedzający Targi mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Ponadto w programie targów przewidziano również warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, które prowadzili specjaliści OHP z olsztyńskiego MCIZ oraz kętrzyńskiego MCK. Zainteresowaniem cieszyły się dostępne przy stoisku giżyckich jednostek OHP multimedialne programy komputerowe, filmy zawodoznawcze, teczki o zawodach oraz inne materiały promujące funkcjonowanie PPP, MCK i OSZ OHP. Atrakcją były występy grup artystycznych, prezentujących pokazy wokalne oraz taneczne. Za ich pełne zaangażowanie i innowacyjną formę przekazu zostały wręczone dyplomy i nagrody, ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. Targi odwiedziło łącznie ok. 500 osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki, podjęciem zatrudnienia i skorzystaniem z usług specjalistów  rynku pracy.

 

 

Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Giżycko powstały przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Autorzy tekstu:
Agnieszka Zdanewicz – pośrednik pracy PPP OHP w Giżycku     
Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK OHP w Giżycku

Fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku