Relacja z VIII Festynu Rodzinnego SZANSA

W tym roku – 8 czerwca spotkaliśmy się na Festynie Rodzinnym SZANSA po raz ósmy. Festyn odbywał się pod hasłem: „Dziel radość życia z innymi, żyj ekologicznie, mądrze, zdrowo i kolorowo!”. Otwarcia imprezy dokonały pani dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku Katarzyna Rzeczycka i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” pani Małgorzata Warakomska.

 

Po części oficjalnej uczniowie Ośrodka pod opieką pani Agnieszki Krajewskiej  rozpoczęli program artystyczny imprezy i zaprezentowali pokaz mody ekologicznej. Pogoda dopisała, dlatego festyn trwał do wieczora. Na scenie głównej odbywały się występy artystyczne. Swoje umiejętności, zdolności i różnorodne pasje przed szeroką publicznością zaprezentowali dzieci i młodzież z giżyckich szkół i przedszkoli, grupa z Uniwersytetu III Wieku (sekcja rytmiczna), nauczyciele i terapeuci z niepublicznych placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku. Na koniec zagrał nam zespół  MOLLY MALONE’S.

Przy scenie otwarto wystawę „Źródła piękna – miasto i jego mieszkańcy”. Autorem zaprezentowanych prac są uczniowie SOSW zrzeszeni w Klubie „TRAPERS”, którzy pod okiem opiekunek rozwijają  swoje fotograficzne pasje. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach eko-biżuterii,  papierowej wikliny, filcowania, nauczyć się technik toczenia na kole garncarskim oraz tkania na warsztatach tkackich. Na trawie przygotowane zostały „ogródki sportowe”  – recykling na sportowo EKO-BRAMKA, potyczki sportowe EKO-ZABAWA, ścieżka rowerowa, boccia, konie.

Ważne miejsce zajmowało stanowisko SEGREGACJA NA WESOŁO,  gdzie młodsi i starsi podczas gier i zabaw mogli zdobyć informacje na temat segregacji śmieci oraz PUNKT INFORMACYJNY dotyczący nowych zasad gospodarki odpadami. Dużym powodzeniem cieszyły się stanowiska gastronomiczne: kiełbaski z rożna oraz  kawiarenka.

W organizację festynu aktywnie włączyli się członkowie Stowarzyszenia „SZANSA”, nauczyciele i pracownicy SOSW, uczniowie i jak zawsze – niezawodni rodzice. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Marzeny Orłowskiej (koordynator festynu), która niestety nie mogła uczestniczyć w imprezie.

W trakcie festynu przeprowadzono zbiórkę publiczną. Dochód w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia – działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i autyzmem oraz wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej SOSW im. Jana Brzechwy w Giżycku.

Cieszymy się, że FESTYN RODZINNY SZANSA stał się naszą tradycją i na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”  oraz Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy  okazali swą pomoc przy organizacji tegorocznego Festynu Rodzinnego SZANSA.