Relacja ze spotkania dla organizacji pozarządowych

29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbyło się spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przybyłych gości przywitał Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Spotkanie rozpoczęło się szkoleniem na temat wypełniania nowych wzorów ofert, które będą obowiązywały w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez samorządy. Szkolenie prowadziła Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Następnie Panie Teresa Piątek i Natalia Skoratko przedstawiły ofertę Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku, działającego w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Adelfi. Poinformowały również o funkcjonowaniu Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim. W części drugiej spotkania odbyło się seminarium pt. „Zaplanuj pieniądze dla swojej organizacji”, które prowadziła trener Pani Urszula Podurgiel – Prezes Stowarzyszenia Adelfi. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych.