Relacja ze spotkania nt. możliwości zarabiania na zielonej energii

4 kwietnia br. w sali konferencyjnej w Porcie Ekomarina w Giżycku odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na budowę instalacji fotowoltaicznych, na terenach które zamieszkuje mniej niż 5.000 mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 26 osób. Podobne spotkanie odbyło się tego samego dnia w Węgorzewie a powadził je pan Piotr Wojciechowski, współwłaściciel firmy Eurobusiness Consulting Centre z Olsztyna. 

Obecnie trwają prace Rządu RP nad ustawą o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”), która ma na celu m.in. implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE („Dyrektywa OZE”). Po wejściu w życie ww. ustawy będą znane zasady wytwarzania i sprzedaży energii odnawialnej.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi , że:

  • wnioski na budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych można składać w ARiMR Olsztynie do 26 kwietnia br., które mogą być dofinansowane w ramach PROW oś 312 do 50 % ogólnych kosztów inwestycji,
  • koszt budowy mikro-instalacji, czyli do 40 KW wynosi ok. 270 tys. brutto (VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym),
  • spodziewany roczny przychód może wynieść do 40 tys. zł ,
  • brakującą kwotę można pozyskać na preferencyjnych warunkach z BOŚ Banku, kredyt do 300 tys. zł, na 10 lat, w tym 2 lata karencji, oprocentowanie 9,5 % wraz z ubezpieczeniem kredytu,
  • osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o dofinansowanie inwestycji z PROW będzie musiała docelowo założyć działalność gospodarczą, a wysokość wnioskowanego dofinansowania może wynieść maksymalnie 300 tys. zł i zależy od ilości tworzonych miejsc pracy ( na każde 100 tys., jedno miejsce pracy , w tym dla wnioskodawcy, które należy utrzymać przez dwa lata),
  • osoba ta nie musi posiadać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej , a koszt podłączenia małej elektrowni ponosi odbiorca energii, który też będzie miał obowiązek odbioru wytworzonej energii po określonej w ustawie stawce,
  • jeśli na budowę instalacji zdecyduje się osoba fizyczna posiadająca własne środki nie musi zakładać działalności gospodarczej, pozostałe warunki jw.
  • można instalować ogniwa na dachu (niezbędna powierzchnia ok. 350 m²) lub na gruncie (niezbędna powierzchnia ok. 800 m²) z odpowiednio dobrym nasłonecznieniem.

 

Organizatorzy: Związek Stowarzyszeń LGD9, Starostwo Powiatowe w Giżycku, COP w Giżycku, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Eurobusiness Consulting Centre.

 

 

Tekst: Barbara Dawcewicz, Kamila Gaińska

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Giżycku