Relacja ze szkolenia dla organizacji pozarządowych

„Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z 17 sierpnia 2016 r.” to tytuł szkolenia, które odbyło się w Ekomarinie w dniu 24 września br. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenie miało na celu wzmocnienie trzeciego sektora w powiecie giżyckim w zakresie zmieniających się przepisów dotyczących ubiegania się o środki publiczne. Przypominamy, że wraz z wejściem w życie w dniu 3 września 2016 r. wyżej wymienionego rozporządzenia, każdy ubiegający się o środki na zadanie publiczne będzie miał obowiązek złożyć je na nowym druku. Złożenie wniosku na starym druku spowoduje jego odrzucenie ze  względów formalnych.

Szkolenie poprowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko, który omówił szczegółowo załączniki rozporządzenia i przekazał praktyczną wiedzę z zakresu realizacji zadania publicznego, tj. od momentu złożenia wniosku, po realizację i jego zakończenie.

Osoby zainteresowane wypełnianiem nowych druków zapraszamy do COP Giżycko.

Zespół COP Giżycko

Cultura_Civica_Powiat_Gizycki

Zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.