Remont drogi powiatowej na odcinku Doba – Guty

W dniu dzisiejszym (27.09.br.) w Starostwie Powiatowym w Giżycku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Doba – Guty o długości 1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnego byłego obszaru PGR Doba.” Wykonawcą zadania jest Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków.
Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Doba – Guty na odcinku od km 8+630 do km 9+830, długości 1,2 km.
Zakres remontu drogi powiatowej nr 1803N obejmuje: wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów oraz wykonanie poboczy.

Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:

  • kategoria ruchu KR2,
  • szerokość jezdni 5 m,
  • szerokość poboczy 0,75 m,
  • długość odcinka 1,2 km.

Termin realizacji zadania: październik-listopad 2022 r.
Wartość zadania: 1.067.293,12 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 980.000,00 zł.