Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Suwałkach informuje o rozpoczęciu robót związanych z zadaniem „Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592” (na mapce odcinek zaznaczony kolorem czerwonym).

W związku z powyższym w obrębie prowadzonych robót wprowadzone będzie nowe oznakowanie wynikające z zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy.
Z uwagi na utrudnienia związane z remontem drogi powiatowej nr 1803N dojazd do miejscowości Doba, Kamionki, Fuleda od strony Giżycka oraz w drugim kierunku z w/w miejscowości do Giżycka proponowany jest drogą gminną przez miejscowość Bogacko.

mapa - przebudowa drogi guty