Remont łazienek w sali gimnastycznej I LO

Zadanie pod nazwą „Remont łazienek w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Konkursie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.”. Dotacja w wysokości 30.000 zł.