Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego

W dniu dzisiejszym (15.09.br.) w Starostwie Powiatowym w Giżycku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko.
Przedmiotem zadania jest remont pięciu odcinków dróg powiatowych:
  • droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N – Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki),
  • droga powiatowa nr 1710N (Miłki – Lipińskie – Wydminy) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 656 do miejscowości Szczepanki o długości 2,200 km (Gmina Miłki),
  • droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N – Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) w msc. Gawliki Wielkie o długości 1,800 km (Gmina Wydminy),
  • droga powiatowa nr 1833N (Kruklin – Siedliska – Lipińskie) na odcinku Kruklin – Siedliska o długości 2,000 km (Gmina Giżycko),
  • droga powiatowa nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis o długości 1,500 km (Gmina Ryn).
Termin realizacji zadania: od września 2022 r. do października 2023 r. Wartość robót budowlanych: 16.892.005 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.202.500 zł.

 

Źródło informacji: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku