Restrukturyzacja czy przekształcenie, dylematy szpitali publicznych

Starosta Powiatu Giżyckiego oraz A.M.G. Finanse sp. z o.o. organizują w dniach 5-6 grudnia 2011 konferencję „Restrukturyzacja czy przekształcenie – dylematy szpitali publicznych oraz organów założycielskich”. Tematy zaplanowane na konferencję:

1. Perspektywy działalności jednostek ochrony zdrowia w wojewóżtwie warmińsko-mazurskim

2. Prawne i ekonomiczne konsekwencje obowiązywania ustawy o działalności leczniczej

3. Optymalizacja kosztów – narzędzia służące skutecznemu zarządzaniu (outsourcing, budżetowanie, grupa zakupowa)