RODO. Rewolucja czy ewolucja? – seminarium dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza na seminarium tematyczne poświęcone RODO. Spotkanie, w formie eksperckiego wykładu, odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.

Spróbujemy oswoić temat, który wciąż wywołuje niemałe emocje i generuje nadmierną ostrożność polskich podmiotów oraz nadgorliwe podejście do ochrony danych osobowych. Okazuje się, że w wielu wypadkach nowa ustawa opiera się na zapisach, które już obowiązywały i nie ma ona charakteru rewolucyjnego. 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Aby wziąć w nim  udział, należy zgłosić się  mailowo (natalia.skoratko@adelfi.pl) lub telefonicznie: 501-034-786 do dnia 17 grudnia br. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.