Rodzina zastępcza – profesja z misją

Czasem zdarza się tak, że dzieci z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. Szansą dla nich jest rodzina zastępcza.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą zgłaszać się do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 10 89.