Rodzinny Festyn Integracyjny „SZANSA”

Po raz VII Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” działającym przy Ośrodku zorganizował 16 czerwca br. na plaży miejskiej Rodzinny Festyn Integracyjny „SZANSA”. W tym roku z okazji święta miasta Festyn odbywał się pod hasłem „Aktywna rodzina w grodzie znad Niegocina”.

Wszyscy, którzy przyszli w sobotę na plażę mogli uczestniczyć m.in. w kąciku pamiątek, warsztatach artystycznych – malowaniu torby z logo Giżycka oraz malowaniu ławek, quizie o Giżycku, wymianie maskotek, zabawach rekreacyjnych. Imprezie towarzyszyły występy giżyckich dzieci, kawiarenka, wystawa prac plastycznych i zdjęć związanych z Giżyckiem. W tym roku w organizację imprezy włączyło się Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Komenda Hufca ZHP a dzięki uzyskanym środkom z Urzędu Miejskiego organizatorzy uatrakcyjnili Festyn o nowe formy i nagrody dla uczestników.

Fot. Archiwum SOSW w Giżycku