Rolniczy tydzień w ZSKŚiA w Giżycku

Mijający tydzień w ZSKŚiA w Giżycku upływa pod znakiem rolnictwa.  W dniach 26-27.03.2012 r. został przeprowadzony w szkole Kurs Chemizacji Rolnictwa. Uczestniczyło w nim 12 uczniów Technikum Rolniczego. Zdobyli oni uprawnienia do stosowania środków chemicznych i obsługi opryskiwaczy. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Ośrodka Doskonalenia Rolnictwa w Giżycku. 

27.03.2012 r. odbył się wykład p. Tomasza Czarnieckiego na temat żywienia bydła mlecznego i opasowego. Uczestnikami wykładu byli uczniowie Technikum Rolniczego i Technikum Agrobiznesu. 

27.03.2012 r. odbyły się  szkolne eliminacje do Olimpiady Wiedzy o BHP i Ergonomii w Rolnictwie. Do szczebla centralnego zakwalifikowali się: Kamil Herbatowicz – uczeń kl. IV Technikum Rolniczego i Dominik Szczuka – uczeń kl. III Technikum Rolniczego. Przewodniczącym komisji był p. Wojciech Iwaszkiewicz – kierownik Placówki Terenowej Giżycko.

Tekst: Wiesław Sakowski