„Równać Szanse 2013”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca  2013 roku o godzinie 24.00.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40.000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca  2013 roku o godzinie 24.00.
 
 
Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1576