Trwa Konkurs Grantowy „Równać Szanse” 2015!

RSz 2015Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin rejestracji wniosków: 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8.500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20.000 mieszkańców.

Wszelkich informacji o konkursie udziela (dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego) we wtorki i czwartki w godz. 13:00-17:00, oraz 2,3,4, listopada 2015 r. w godz. 9:00-17:00:

Stowarzyszenie Tratwa, ul. Parkowa 1, 10 –233 Olsztyn
tel. 608 316 315; 605 036 181, e-mail: tratwa@tratwa.pl

Więcej informacji: www.rownacszanse.pl