Rowop.pl – dobra strona aktywnej współpracy

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Stowarzyszenie ESWIP) na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje zadanie publiczne pt. „Rowop.pl – dobra strona aktywnej współpracy”.

Celem projektu jest wzmocnienie w naszym regionie procesu informowania organizacji pozarządowych o odbywających się wydarzeniach, realizowanych inicjatywach, organizowanych konkursach – czyli o tym wszystkim, co ważne dla rozwoju sektora społecznego. Informowanie organizacji pozarządowych odbywa się poprzez portal Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych – www.rowop.pl, a także poprzez rozsyłany do nich newsletter. Na stronie na bieżąco zamieszczane są m.in. zaproszenia na konferencje i szkolenia, ogłoszenia o konkursach dotacyjnych, a także relacje z wydarzeń dotyczących III sektora.

 

Kontakt:

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Warmińska 14 lok. 21, 10-545 Olsztyn
tel./faks: (89) 523 73 45
tel./faks: (89) 519 03 44
e-mail: rowop@eswip.pl