Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Giżycko – Miłki – zatwierdzono Program Inwestycji

5 marca br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Giżycko – Miłki” na odcinku od km 42+463 do km 54+200.
Zadanie to obejmuje:
1. podniesienie nośności nawierzchni DK63 do 11,5 t/oś,
2. wzmocnienie korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1×2,
3. budowę/przebudowę odwodnienia drogi,
4. budowę lewoskrętów,
5. przebudowę skrzyżowań,
6. budowę ciągu pieszo-rowerowego,
7. budowę kładki dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Staświnkę,
8. budowę zatok autobusowych,
9. budowę chodników (dojść do zatok autobusowych),
10. budowę kanału technologicznego.

Prace nad dokumentacją realizowane będą w latach 2021-2023, roboty budowlane planowane są na lata 2024-2026.
Szacunkowy koszt tego zadania to ok. 106,5 mln zł.