Rozkład godzin pracy aptek oraz grafik dyżurów na 2023 rok

Informujemy, iż Rada Powiatu w Giżycku określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego oraz grafik dyżurów w 2023 roku, pełnionych przez apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu giżyckiego, umożliwiający dostępność świadczeń w porze nocnej oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Aktualna informacja o godzinach pracy aptek i dyżurach znajduje się tutaj: http://www.powiatgizycki.pl/bezpieczenstwo-pusta/dyzury-aptek/

 

Uchwała nr XLVII.287.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego [zobacz]